СКОТТ У.

(Scott У.)   співавтор книжки “Принципи поведінки в управлінській практиці” [202], в якій вказується на значення традиційних наукових підходів до менеджменту. С. протиставляє сучасних біхевіористів, що розробили корисні знання про людські стосунки поводження в організаціях, “дилетантським” афоризмам старої школи людських відносин. Якщо менеджери не навчаться читати, розуміти, оцінювати і використовувати новітні наукові статті про поведінку людей в організаціях, вони незабаром виявляться відкинутими назад і нездатними вирішувати складні проблеми сьогодення. Раніше менеджери не цікавилися ідеями біхевіористів, тому що вони здавалися їм марними, і цим пояснюється зрештою дефіцит наукових ідей у менеджменті наших днів.

Економічний словник 

СЛІПЕ ТЕСТУВАННЯ →← СКЕПТИЦИЗМ

T: 0.101327157 M: 3 D: 3