СКІННЕР Б.

(англ. Skinner В.)   американський психолог, автор книжок “Наука і поведінка”. “Про біхевіоризм”, “По той бік світу і достоїнства”, присвячених психологічним проблемам управління. С. вважав, що теоретики мотивації забагато уваги приділяють “внутрішній сутності” (тобто потребам, мотивам, бажанням) і концентрував свою увагу виключно на явищах, стимулах і реакціях на них. Його теорія апаратного обумовлювання являє, по суті, різновид теорії навчання — з тією лише різницею, що при класичному обмовленні стимул передує реакції (слиновиділення в собак за Павловим), тоді як при оперантному обумовленні реакція відбувається в передчутті стимулу. Це основа теорії с. У цьому зв’язку виникають суперечливі думки і навіть побоювання. Ідея розробки “технології поведінки”, за його словами, може стати настільки ж ефективною і впливовою, як і сучасні фізичні чи біологічні технології, що застосовуються, наприклад, для регулювання чисельності населення на Землі.

Економічний словник 

СКІПЩИНА →← СИТУАЦІЯ

T: 0.07917546 M: 3 D: 3