ВНУТРІШНІЙ КОНСУЛЬТАНТ З УПРАВЛІННЯ

(англ. domestic management consultant)   фахівець, що висловлює об’єктивну думку про рівень менеджменту вищого керівника фірми самому керівнику за пристойну винагороду.

Економічний словник 

ВНУТРІШНЬОБАНКІВСЬКИЙ КОНТРОЛЬ →← ВНУТРІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ОРГАНІЗАЦІЇ

T: 0.095462703 M: 3 D: 3