ВІДРАХУВАННЯ

(англ. deduction)   фінансові операції, що полягають у визначенні грошових сум і в перерахунку їх з одного рахунка на інший. В. амортизаційні виражають частину вартості основних фондів, яка перенесена на вироблену продукцію.

Економічний словник 

ВІДСТРОЧКА ПОГАШЕННЯ КРЕДИТІВ →← ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СОЦІАЛЬНА Й ЕТИКА

T: 0.084569168 M: 3 D: 3