ФАЙОЛЬ АНРІ

(англ. Fayol Henri)   французький підприємець і автор книжки “Загальний і промисловий менеджмент” [61], в якій він дав загальне визначення і заклав основи єдиної теорії менеджменту. Функціонально в промисловому і підприємницькому менеджменті варто розрізняти такі види діяльності: технічну, фінансову з безпеки, облікову і власне управлінську, до якої входять прогнозування, організація, управління, координація і контроль. При цьому сам менеджер — це мисляча облікова машина, яка міркує логічно і добре поінформована. Ф. підкреслював універсальність суто управлінських функцій і можливість поширення управлінського мистецтва.

Економічний словник 

ФАК →← ФАБРИКА

T: 0.104366267 M: 3 D: 3