ФОЛЛЕТТ МЕРІ

(Follett Mary)   працювала як консультант багатьох великих корпорацій, автор книжки “Воля і координація”, в якій виклала свої погляди на владу, виникнення конфліктів і функціональну єдність організаційних структур. Будучи прихильником формальної теорії, відповідно до якої влада в ієрархії здійснюється зверху вниз, вона, водночас, будь-яку владу вважала “функціональною” залежно від обійманої посади і виконуваної роботи, ця влада має мало спільного з вертикальним виміром, тобто ієрархією організації. Начальники, як зазначає Ф., не делегують владу, міра і напрям делегування визначаються організаційною структурою, філософія делегування влади закладається на початку формування структури. На місце влади, наскільки це можливо, повинні прийти докладні інструкції і професійний підбір персоналу, що зможе використовувати кращі досягнення бізнесу, розуміти зміст і виправданість розпоряджень і директив зверху. Покора легітимним наказам повинна бути активною, а не пасивною, люди охоче підкоряються тому, хто захищає їхні інтереси, а не зі страху перед наслідками неслухняності.

Економічний словник 

ФОНД ІННОВАЦІЙНИЙ →← ФОЛІО

T: 0.122593425 M: 3 D: 3