ГОСПОДАРСЬКИЙ МЕХАНІЗМ

(англ. еconomic mechanism)   це сукупність організаційних форм і методів ведення господарства, тобто система планування, економічні важелі і стимули, структуризація апарату управління, стиль його роботи, різні форми участі працівників в управлінні виробництвом.

Економічний словник 

ГОСПОДАРСЬКИЙ РОЗРАХУНОК →← ГОРИЗОНТАЛЬНА ІНТЕГРАЦІЯ

T: 0.088020798 M: 3 D: 3