ФРОСТ П.

(Frost P.)   американський дослідник у галузі управління, який доводив, що в менеджменті немає необхідності обмежувати себе умовностями традиційної науки і варто шукати нові неформальні підходи. За Ф., організації є далеко не такі раціональні, логічні й об’єктивні структури, як зазвичай вважається. У цьому зв’язку важливо, щоб керівники й адміністратори, які працюють в організаціях найрізноманітнішого типу, зважали на суб’єктивні аспекти організаційних структур. Керівникам варто мати уявлення про те, який зміст кожен окремо взятий співробітник надає подіям чи діям, що відбуваються в його організації. Але для цього потрібно розуміти природу людських вчинків і володіти нетрадиційними методами проникнення в суб’єктивну сферу існування організації.

Економічний словник 

ФРУСТРАЦІЯ →← ФРОНТІНГ

T: 0.082691841 M: 3 D: 3