ГРАНТЕЛЕМЕНТ

(англ. grant element)   показник, що використовується у міжнародній статистиці для зіставлення умов надання різних кредитів (Credit) і позик (Loan). Умови кожного кредиту (позики) характеризуються трьома параметрами: терміном надання, пільговим періодом і ставкою процента. Г.(е. — інтегральний показник, що враховує відмінності у кожному параметрі, показує, яку частину платежів у рахунок погашення боргу не одержує кредитор внаслідок надання кредиту (позики) на пільгових умовах, тобто коли щорічний прибуток на сукупний капітал умовно вважається 10 %.

Економічний словник 

ГРАТИФІКАЦІЯ →← ГРАНТЕКВІВАЛЕНТ

T: 0.081748124 M: 3 D: 3