ГРОСБУХ

(англ. ledger)   головна книга в бухгалтерії, в якій подаються зведення всіх рахунків і прибутково-видаткових операцій.

Економічний словник 

ГРОШІ →← ГРОС

T: 0.085359415 M: 3 D: 3