ГРОШОВА ОДИНИЦЯ

(англ. mопеtary unit)   встановлений у законодавчому порядку грошовий знак. Це один із елементів національної грошової системи. Г.о. служить для вимірювання та відображення цін усіх товарів. Г.о., як правило, діляться на дрібні пропорційні частини. У більшості країн існує десятинна система ділення 1:10:100.

Економічний словник 

ГРОШОВА ПОЛІТИКА →← ГРОШОВІ ФОНДИ

T: 0.095249714 M: 3 D: 3