АБСЕНТЕЇЗМ

(англ. аbsenteism)   форма землеволодіння, за якою земля як умова виробництва відокремлена від землевласника.

Економічний словник 

АБСОЛЮТНА ДОДАНА ВАРТІСТЬ →← АБОЛІЦІЯ

T: 0.090284366 M: 3 D: 3