АБСОЛЮТНА ДОДАНА ВАРТІСТЬ

(англ. аbstract additional value)   додана вартість, створювана шляхом прямого подовження тривалості робочого дня – за межі необхідного робочого часу.

Економічний словник 

АБСОЛЮТНА{ (ЗЕМЕЛЬНА) РЕНТА →← АБСЕНТЕЇЗМ

T: 0.109967284 M: 3 D: 3