АБСОЛЮТНА{ (ЗЕМЕЛЬНА) РЕНТА

(англ. groundrent)   рента, яку отримує землевласник усіх ділянок незалежно від їх родючості або вигідності розташування щодо ринків збуту.

Економічний словник 

АБСТРАКТНА ПРАЦЯ →← АБСОЛЮТНА ДОДАНА ВАРТІСТЬ

T: 0.076344708 M: 3 D: 3