АВАНС

(англ. аvance)   різновид фірмового кредиту, що надається імпортером іноземному постачальнику в розмірі, як правило, не менше 15 % вартості поставки замовлених машин, обладнання тощо при (або після) укладанні контракту.

Економічний словник 

АВТАРКІЯ →← АВАЛЬ

T: 0.1102829 M: 3 D: 3