АВТОНОМНИЙ ТАРИФ

(англ. аutonomous tarif)   митний тариф, який встановлюється певною державою в односторонньому порядку без домовленості з іншою.

Економічний словник 

АВТОРИТАРИЗМ →← АВТОМАТИЧНІ СТАБІЛІЗАТОРИ

T: 0.097689134 M: 3 D: 3