АВТОРИТЕТ ЕКСПЕРТА

(англ. еxpert power)   особливий вид впливу, який людина здійснює на інших через те, що володіє унікальними і цінними знаннями чи інформацією. А. е. зростає у високотехнологічних галузях економіки і там, де існує попит на висококваліфіковані кадри. За правом чи за здібностями а. е. стає джерелом впливу в багатьох організаціях, а в нових та інноваційних галузях на зміну тому, що ми називаємо традиційною і легітимною владою, приходить не менш важливе науково-технічне знання.

Економічний словник 

АВУАРИ →← АВТОРИТЕТ

T: 0.082731665 M: 3 D: 3