АВУАРИ

(англ. аssets)   1. різноманітні активи (грошові кошти, чеки, векселі, перекази, акредитиви), за якими можуть здійснюватися платежі та погашення зобов’язань їхнім власником. 2. кошти банків іноземної валюти, що перебувають на його рахунку в зарубіжних банках-кореспондентах.

Економічний словник 

АГЕНТ →← АВТОРИТЕТ ЕКСПЕРТА

T: 0.106875691 M: 3 D: 3