АВІЗО

(англ. аviso)   у банківській, комерційній, бухгалтерській практиці – офіційне повідомлення, переважно про виконання розрахункової операції, яке надсилається одним контрагентом іншому. Банки надсилають а. своїм кореспондентам і клієнтам про дебетові та кредитові записи на рахунках, про залишок коштів на рахунку, інші розрахункові операції, тобто залежно від характеру операції а. бувають дебетові та кредитові. В а. вказується його номер, дата, характер виконаної операції – одержувача коштів, інші дані. Залежно від способу пересилання а. поділяються на поштові та телеграфні.

Економічний словник 

АВІСТА →← АБСТРАКТНА ПРАЦЯ

T: 0.085819756 M: 3 D: 3