АГЕНТ

(англ. аgent, dealer, commissioner)   1. юридична або фізична особа, яка здійснює певні дії за дорученням іншої особи (принципала) за її рахунок і від її імені, а також готує угоди без права їх підпису. Як правило, розмір винагороди а. за виконання доручення визначається спеціальною угодою з особою, інтереси якої він представляє. 2. юридична чи фізична особа, що є посередником за рахунок і в інтересах іншої особи (принципала), а також здійснює дії в підготовці угод, але без права підпису. Свої дії а. робить звичайно за винагороду, розмір якої визначається за агентською угодою між а. і особою, що дала доручення.

Економічний словник 

АГЕНТ ГЕНЕРАЛЬНИЙ →← АВУАРИ

T: 0.100851973 M: 3 D: 3