АГЕНТ СПЕЦІАЛЬНИЙ

(англ. special agent)   юридична чи фізична особа, що укладає тільки ті угоди, які зазначені у спеціальному договорі. А. с. може наділятися винятковими правами, тобто виконувати роль єдиної особи, що має права укладати угоди від імені принципала на визначеній території. У більшості випадків до спеціальних агентів звертаються при реалізації товарів у формі експортно(імпортної торгівлі і використанні рекламно-комерційних послуг.

Економічний словник 

АГЕНТ ТОРГОВИЙ →← АГЕНТ ПРОМИСЛОВИЙ

T: 0.065298881 M: 3 D: 3