АГРАРНІ ВІДНОСИНИ

(англ. аgrarian relations)   економічні відносини в суспільстві, пов’язані з володінням і користуванням землею як головним засобом виробництва в сільському господарстві.

Економічний словник 

T: 0.055633316 M: 1 D: 1