АГРАРНІ ВІДНОСИНИ

(англ. аgrarian relations)   економічні відносини в суспільстві, пов’язані з володінням і користуванням землею як головним засобом виробництва в сільському господарстві.

Економічний словник 

АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС →← АГЛОМЕРАЦІЯ НАСЕЛЕННИХ ПУНКТІВ

T: 0.082090828 M: 3 D: 3