АДВОЛОРНИЙ ПОДАТОК

(англ. аdvolorical tax)   платежі на основі фіксованої процентної ставки з вартості товару. Особливість а. п. полягає в тому, що він автоматично зберігає свої функції в умовах інфляції.

Економічний словник 

АДЕНУМ →← АДАПТИВНІСТЬ ЛІДЕРІВ ДО СИТУАЦІЇ

T: 0.093947052 M: 3 D: 3