КОЕФІЦІЄНТ ОБІГОВОСТІ ЗАПАСІВ

(англ. сoefficient of a supplys reverse)   показує, скільки разів повністю обертаються запаси за одиницю часу (у розрахунок береться 360 днів), і розраховується розподілом кількості днів у розглянутому періоді (року) на обіговість запасів у днях. При визначенні коефіцієнта обіговості товарного запасу використовується показник обсягів реалізованої чи відвантаженої продукції за звітний період у вартісному чи натуральному вираженні.

Економічний словник 

КОЕФІЦІЄНТ БЕЗРОБІТТЯ →← КОДШТРИХКОД

T: 0.06450823 M: 3 D: 3