КОЕФІЦІЄНТ ОКУПНОСТІ ВИРОБНИЧИХ /ЗМІННИХ ВИТРАТ

(англ. сoefficient of a production impuls-nonconstant) payback)   показує, скільки виробничих (змінних) витрат необхідно підприємству, щоб створити 1 грн валового прибутку. К. о. в. в. розраховується діленням собівартості реалізованої продукції на валовий прибуток (збиток).

Економічний словник 

КОЕФІЦІЄНТ ОКУПНОСТІ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ →← КОЕФІЦІЄНТ МНОЖИННОЇ КОРЕЛЯЦІЇ

T: 0.06836577 M: 3 D: 3