КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

(англ. commercial activity)   діяльність, збут, купівля, заготівля тощо, орієнтована на одержання прибутку. Включає систему цілеспрямованих заходів, процедур та видів робіт, що пов’язані із забезпеченням рентабельного функціонування в умовах товарно-грошових відносин.

Економічний словник 

КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ →← КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ

T: 0.073300848 M: 3 D: 3